Digitaal plannen met het grafisch planbord van Opcenter APS

Als productieplanner heeft u de mogelijkheid om een Schedule volledig handmatig samen te stellen en Opcenter APS ( voorheen Preactor) te laten controleren op geldigheid. Door het slepen van de bewerkingen op het grafisch planbord kunt u het Schedule naar eigen inzicht samenstellen.

Daarnaast biedt Opcenter APS u de mogelijkheid orders te selecteren op basis van kenmerken zoals klant, prioriteit, leverdatum en bijvoorbeeld attributen. Deze groep van bewerkingen worden met een druk op de knop op het grafisch planbord geplaatst en visueel weergeven.

Door gebruik te maken van de “Locator” functie of de “Bar Tool” functie kunt u meervoudige selecties maken. Hierbij kunt u denken aan orders van een bepaalde klant, voor een specifiek artikel en een specifieke leverdatum. Met een druk op de knop wordt deze set aan orders voor u gescheduled op uw grafisch planbord.

Automatisch uw Schedule samenstellen

Met Opcenter APS is het mogelijk om de planning automatisch te laten samenstellen. Hiervoor heeft u de beschikking over diverse planningsmethodieken:

  • Voorwaarts: Opcenter APS zal altijd de eerst beschikbare capaciteit benutten en geeft u direct inzicht in vroegst mogelijke leverdatum.
  • Achterwaarts: Opcenter APS zal een set orders vanaf de leverdatum achteruit plannen en bepaalt daarmee wanneer u uiterlijk moet starten met produceren om de afgesproken levertijd te halen.
  • Bi-directioneel: Opcenter APS zal als eerst de bewerkingen voor een bepaalde groep machines plannen en pas daarna de overige bewerkingen.

Nadat u de planningsrichting heeft aangegeven kunt u de volgorde waarin de productieorders gepland worden bepalen. Hierbij kunt u denken aan prioriteit, leverdatum of het gewogen gemiddelde van meerdere kenmerken.