Shopfloor Control

Shopfloor Control - Werkvloer aansturen

Communiceren van de productievoortgang naar de werkvloer met Shopfloor Control van Opcenter APS

Shopfloor Control is specifiek ontwikkeld voor het in detail opvolgen van de productievoortgang en het up-to-date houden van het Schedule. Nadat u het Schedule heeft goedgekeurd kunt u deze naar de werkvloer publiceren. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat de orders in de juiste volgorde worden afgehandeld.

Opcenter APS Scheduler biedt de mogelijkheid om rechtstreeks op het planbord de productievoortgang te registreren. Voor de bedrijven die één of twee keer per dag het Schedule willen actualiseren, is dit vaak al voldoende. Opcenter APS zal aan de hand van de productie updates het Schedule opnieuw doorrekenen, waardoor u in staat bent snel te reageren op de actuele situatie.

Altijd inzicht in de actuele status

Voor bedrijven die frequenter willen updaten, is het mogelijk het Schedule op Opcenter APS Viewers te publiceren. Vanuit uw planbord kunt u een digitale werklijst per (groep) machine naar de werkvloer sturen. Op de werkvloer kunnen uw medewerkers de productievoortgang registreren. De shopfloor gegevens worden verzameld en op verzoek van de productieplanner automatisch verwerkt in het actuele Schedule. Opcenter APS zal op basis van de productievoortgang de eindtijd van de bewerkingen opnieuw berekenen. Met Shopfloor Control kunt u uw productieplanning direct bijsturen.